Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Poniatowa obsługiwana przez Urząd Miejski w Poniatowej

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Seweryn Świątek
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2020
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na zakończenie kadencji
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko: przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zastępca przewodniczącej Komisji Kultury
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko: przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zastępca przewodniczącej Komisji Kultury
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zastępca przewodniczącej Komisji Kultury
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na początku VI kadencji
Oświadczenie za rok 2006
Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnic
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2006 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnic
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2005 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnic
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2004 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnic
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2003 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnic
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji