Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Zygmunt Telejko
Telefon
081 8203308
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2006
Stanowisko: członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Zagospoda
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2006 r.
Oświadczenie za rok 2005
Stanowisko: członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Zagospoda
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2005 r.
Oświadczenie
Stanowisko: członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Zagospoda
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2004 r.
Oświadczenie
Stanowisko: członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Zagospoda
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2003 r.
Oświadczenie
Stanowisko: członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Zagospoda
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji