Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Poniatowa obsługiwana przez Urząd Miejski w Poniatowej

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Anna Bogumiła Adamska
Telefon
(081) 820-43-10
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko: przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Bu
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko: przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Bu
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie za rok 2010
Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Bu
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Bu
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na zakończenie kadencji
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Bu
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Bu
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na początku VI kadencji
Oświadczenie za rok 2008
Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Bu
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2008 r.
Oświadczenie za rok 2007
Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Bu
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2007 r.
Oświadczenie za rok 2006
Stanowisko: członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Kulkury, Oświaty, Wychownia oraz do spraw Rodzin
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2006 r.
Oświadczenie za rok 2006
Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Bu
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 27 grudnia 2006 r.
Oświadczenie za rok 2005
Stanowisko: członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Kulkury, Oświaty, Wychownia oraz do spraw Rodzin
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2005 r.
Oświadczenie
Stanowisko: członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Kulkury, Oświaty, Wychownia oraz do spraw Rodzin
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2004 r.
Oświadczenie
Stanowisko: członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Kulkury, Oświaty, Wychownia oraz do spraw Rodzin
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2003 r.
Oświadczenie
Stanowisko: członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Kulkury, Oświaty, Wychownia oraz do spraw Rodzin
Opis: Oświadczenie majatkowe składane na koniec kadencji