Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Poniatowa obsługiwana przez Urząd Miejski w Poniatowej

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Krystyna Czuryszkiewicz
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2020
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na zakończenie kadencji
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko: przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz ds. Rodziny, członek Komisji Rewizyjnej
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko: przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz ds. Rodziny, członek Komisji Rewizyjnej
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie za rok 2010
Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Rewizyjne
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Rewizyjne
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Rewizyjne
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz ds. Rodziny, członek Komisji Rewizyjnej
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na początku VI kadencji
Oświadczenie za rok 2008
Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Rewizyjne
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2008 r.
Oświadczenie za rok 2007
Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Rewizyjne
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2007 r.
Oświadczenie za rok 2006
Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Rewizyjne
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 27 grudnia 2006 r.