Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Poniatowa obsługiwana przez Urząd Miejski w Poniatowej

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Jadwiga Kustra
Telefon
(0-81) 820-49-97
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na zakończenie kadencji
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko: Przewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowani
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko: Przewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowani
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie za rok 2010
Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Zastępca Przewoodniczącej Komisji Kultury, Oświaty, Wycho
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Zastępca Przewoodniczącej Komisji Kultury, Oświaty, Wycho
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na zakończenie kadencji
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Zastępca Przewoodniczącej Komisji Kultury, Oświaty, Wycho
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2009 r.
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Przewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowani
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na początku VI kadencji
Oświadczenie za rok 2008
Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Zastępca Przewoodniczącej Komisji Kultury, Oświaty, Wycho
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2008 r.
Oświadczenie za rok 2007
Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Zastępca Przewoodniczącej Komisji Kultury, Oświaty, Wycho
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2007 r.
Oświadczenie za rok 2006
Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Zastępca Przewoodniczącej Komisji Kultury, Oświaty, Wycho
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 27 grudnia 2006 r.