Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Poniatowa obsługiwana przez Urząd Miejski w Poniatowej

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Dariusz Rożalski
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2020
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania