Skarbnik

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Beata Kochan Stanowisko: skarbnik
kadencja 5 [2006-2010] 0
Zuzanna Jędrys Stanowisko: skarbnik
Telefon: (4881) 8204836 wew.14
Obowiązki: Do zadań Skarbnika Gminy należy: opracowywanie projektów budżetu Gminy, kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej Gminy, opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu, opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy i zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi i Radzie Miejskiej, kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz sołectw i osiedli, prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy.
kadencja 4 [2002-2006] 1
Beata Kochan Stanowisko: Skarbnik Gminy
2
Anna Ruta Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon: 818204836 wew. 14
Email:
kadencja 7 (2014-2018) 3