Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Poniatowa obsługiwana przez Urząd Miejski w Poniatowej

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Jerzy Dębicki Stanowisko: Przewodniczący Komisji
Telefon: 081 8204877
199 1
Jerzy Dębicki Stanowisko: Przewodniczący Komisji
Telefon: 081 8204877
200 1
Jan Brzozowski Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: 081 8204372
199 2
Jan Brzozowski Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: 081 8204372
200 2
Halina Pisarska Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: 081 8204428
199 3
Paweł Eugeniusz Gąska Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: (0-81) 517-11-22
200 3
Edward Pietras Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
Telefon: 081 8202983
199 4
Tadeusz Kruk Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: (0-81) 820-49-65
200 4
Zygmunt Telejko Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: 081 8203308
199 5
Ryszard Kuchta Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: (0-81) 820-36-85
200 5
Stanisław Witek Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
Telefon: (0-81) 820-36-79
200 6
Jerzy Dębicki Stanowisko: Przewodniczący Komisji od września 2012 r.
Telefon: 081 8204877
201 7
Jan Brzozowski Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
Telefon: 081 8204372
201 8
Marek Frąckiewicz Stanowisko: Członek Komisji
201 9
Ryszard Kuchta Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: (0-81) 820-36-85
201 10
Tadeusz Kruk Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: (0-81) 820-49-65
201 11
Krystyna Zielińska Stanowisko: członek Komisji
Telefon: 081 8204211
201 12
Stanisław Witek Stanowisko: Przewodniczący Komisji do kwietnia 2012 r.
Telefon: (0-81) 820-36-79
201 13
Dariusz Grzeszczyk Stanowisko: Przewodniczący Komisji
574 14
Marek Frąckiewicz Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
574 15
Małgorzata Czarnecka Stanowisko: Członek Komisji
574 16
Eugeniusz Chyła Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: 081 8204750
574 17
Konrad Gołębiowski Stanowisko: Członek Komisji
574 18
Łukasz Król Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: 081 8204048
574 19
Grzegorz Zburzyński Stanowisko: Członek Komisji
574 20
Dariusz Grzeszczyk Stanowisko: Przewodniczący Komisji
856 21
Ewa Baranowska Stanowisko: Członek Komisji
856 22
Dariusz Celejewski Stanowisko: Członek Komisji
856 23
Dariusz Głogowski Stanowisko: Członek Komisji
856 24
Janusz Nowomiejski Stanowisko: Członek Komisji
856 25
Wojciech Pętek Stanowisko: Członek Komisji
856 26
Łukasz Pruchniak Stanowisko: Członek Komisji
856 27
Paweł Stachyra Stanowisko: Członek Komisji
856 28
Aleksandra Szlachetka Stanowisko: Członek Komisji
856 29
Grzegorz Zburzyński Stanowisko: Członek Komisji
856 30