Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Jerzy Dębicki Stanowisko: Przewodniczący Komisji
Telefon: 081 8204877
kadencja 4 [2002-2006] 1
Jerzy Dębicki Stanowisko: Przewodniczący Komisji
Telefon: 081 8204877
kadencja 5 [2006-2010] 1
Jan Brzozowski Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: 081 8204372
kadencja 4 [2002-2006] 2
Jan Brzozowski Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: 081 8204372
kadencja 5 [2006-2010] 2
Halina Pisarska Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: 081 8204428
kadencja 4 [2002-2006] 3
Paweł Eugeniusz Gąska Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: (0-81) 517-11-22
kadencja 5 [2006-2010] 3
Edward Pietras Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
Telefon: 081 8202983
kadencja 4 [2002-2006] 4
Tadeusz Kruk Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: (0-81) 820-49-65
kadencja 5 [2006-2010] 4
Zygmunt Telejko Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: 081 8203308
kadencja 4 [2002-2006] 5
Ryszard Kuchta Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: (0-81) 820-36-85
kadencja 5 [2006-2010] 5
Stanisław Witek Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
Telefon: (0-81) 820-36-79
kadencja 5 [2006-2010] 6
Jerzy Dębicki Stanowisko: Przewodniczący Komisji od września 2012 r.
Telefon: 081 8204877
kadencja 6 (2010-2014) 7
Jan Brzozowski Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
Telefon: 081 8204372
kadencja 6 (2010-2014) 8
Marek Frąckiewicz Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 6 (2010-2014) 9
Ryszard Kuchta Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: (0-81) 820-36-85
kadencja 6 (2010-2014) 10
Tadeusz Kruk Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: (0-81) 820-49-65
kadencja 6 (2010-2014) 11
Krystyna Zielińska Stanowisko: członek Komisji
Telefon: 081 8204211
kadencja 6 (2010-2014) 12
Stanisław Witek Stanowisko: Przewodniczący Komisji do kwietnia 2012 r.
Telefon: (0-81) 820-36-79
kadencja 6 (2010-2014) 13
Dariusz Grzeszczyk Stanowisko: Przewodniczący Komisji
kadencja 7 (2014-2018) 14
Marek Frąckiewicz Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
kadencja 7 (2014-2018) 15
Małgorzata Czarnecka Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 7 (2014-2018) 16
Eugeniusz Chyła Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: 081 8204750
kadencja 7 (2014-2018) 17
Konrad Gołębiowski Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 7 (2014-2018) 18
Łukasz Król Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: 081 8204048
kadencja 7 (2014-2018) 19
Grzegorz Zburzyński Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 7 (2014-2018) 20
Dariusz Grzeszczyk Stanowisko: Przewodniczący Komisji
kadencja 8 (2018-2023) 21
Ewa Baranowska Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 8 (2018-2023) 22
Dariusz Celejewski Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 8 (2018-2023) 23
Dariusz Głogowski Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 8 (2018-2023) 24
Janusz Nowomiejski Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 8 (2018-2023) 25
Wojciech Pętek Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 8 (2018-2023) 26
Łukasz Pruchniak Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 8 (2018-2023) 27
Paweł Stachyra Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 8 (2018-2023) 28
Aleksandra Szlachetka Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 8 (2018-2023) 29
Grzegorz Zburzyński Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 8 (2018-2023) 30