Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Poniatowa obsługiwana przez Urząd Miejski w Poniatowej

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Jerzy Dębicki Stanowisko:Przewodniczący Komisji
Telefon:081 8204877
199 1
Jerzy Dębicki Stanowisko:Przewodniczący Komisji
Telefon:081 8204877
200 1
Jan Brzozowski Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:081 8204372
199 2
Jan Brzozowski Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:081 8204372
200 2
Halina Pisarska Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:081 8204428
199 3
Paweł Eugeniusz Gąska Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 517-11-22
200 3
Edward Pietras Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji
Telefon:081 8202983
199 4
Tadeusz Kruk Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 820-49-65
200 4
Zygmunt Telejko Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:081 8203308
199 5
Ryszard Kuchta Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 820-36-85
200 5
Stanisław Witek Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji
Telefon:(0-81) 820-36-79
200 6
Jerzy Dębicki Stanowisko:Przewodniczący Komisji od września 2012 r.
Telefon:081 8204877
201 7
Jan Brzozowski Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego
Telefon:081 8204372
201 8
Marek Frąckiewicz Stanowisko:Członek Komisji
201 9
Ryszard Kuchta Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 820-36-85
201 10
Tadeusz Kruk Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 820-49-65
201 11
Krystyna Zielińska Stanowisko:członek Komisji
Telefon:081 8204211
201 12
Stanisław Witek Stanowisko:Przewodniczący Komisji do kwietnia 2012 r.
Telefon:(0-81) 820-36-79
201 13
Dariusz Grzeszczyk Stanowisko:Przewodniczący Komisji
574 14
Marek Frąckiewicz Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego
574 15
Małgorzata Czarnecka Stanowisko:Członek Komisji
574 16
Dariusz Grzeszczyk Stanowisko:Przewodniczący Komisji
856 16
Eugeniusz Chyła Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:081 8204750
574 17
Konrad Gołębiowski Stanowisko:Członek Komisji
574 18
Aleksandra Szlachetka Stanowisko:Członek Komisji
856 18
Łukasz Król Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:081 8204048
574 19
Grzegorz Zburzyński Stanowisko:Członek Komisji
574 20
Ewa Baranowska Stanowisko:Członek Komisji
856 20
Dariusz Celejewski Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji
856 20
Wojciech Pętek Stanowisko:Członek Komisji
856 21
Janusz Nowomiejski Stanowisko:Członek Komisji
856 22
Łukasz Pruchniak Stanowisko:Członek Komisji
856 22
Dariusz Głogowski Stanowisko:Członek Komisji
856 24
Paweł Stachyra Stanowisko:Członek Komisji
856 25
Grzegorz Zburzyński Stanowisko:Członek Komisji
856 27