Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Poniatowa obsługiwana przez Urząd Miejski w Poniatowej

Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Seweryn Świątek Stanowisko:Członek Komisji
199 1
Wojciech Furtak Stanowisko:Członek Komisji
200 1
Marian Misztal Stanowisko:Przewodniczący Komisji
Telefon:081 8204569
199 2
Paweł Eugeniusz Gąska Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 517-11-22
200 2
Tadeusz Górecki Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:081 8206174
199 3
Paweł Karczmarczyk Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji
200 3
Edward Pietras Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji
Telefon:081 8202983
199 4
Wojciech Kędziora Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 820-63-39
200 4
Andrzej Powałka Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:0815171283
199 5
Tadeusz Kruk Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 820-49-65
200 5
Ryszard Kuchta Stanowisko:Przewodniczący Komisji
Telefon:(0-81) 820-36-85
200 6
Stanisław Witek Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 820-36-79
200 7
Seweryn Świątek Stanowisko:Przewodniczący Komisji
201 8
Marek Frąckiewicz Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego
201 9
Wojciech Kędziora Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 820-63-39
201 10
Tadeusz Kruk Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 820-49-65
201 11
Ryszard Kuchta Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 820-36-85
201 12
Karol Sołdek Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:0-81 820-29-06
201 13
Stanisław Witek Stanowisko:Członek Komisji do kwietnia 2012 roku
Telefon:(0-81) 820-36-79
201 14
Marek Frąckiewicz Stanowisko:Przewodniczący Komisji
574 15
Tomasz Pyda Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego
574 16
Eugeniusz Chyła Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:081 8204750
574 17
Wojciech Kędziora Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 820-63-39
574 18
Bożena Szwed Stanowisko:Członek Komisji
574 19
Jan Wójcik Stanowisko:Członek Komisji
856 19
Dariusz Celejewski Stanowisko:Członek Komisji
856 20
Wojciech Pętek Stanowisko:Przewodniczący Komisji
856 21
Dariusz Rożalski Stanowisko:Członek Komisji
856 24
Dariusz Głogowski Stanowisko:Członek Komisji
856 24
Paweł Stachyra Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji
856 25