Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Seweryn Świątek Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 4 [2002-2006] 1
Wojciech Furtak Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 5 [2006-2010] 1
Marian Misztal Stanowisko: Przewodniczący Komisji
Telefon: 081 8204569
kadencja 4 [2002-2006] 2
Paweł Eugeniusz Gąska Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: (0-81) 517-11-22
kadencja 5 [2006-2010] 2
Tadeusz Górecki Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: 081 8206174
kadencja 4 [2002-2006] 3
Paweł Karczmarczyk Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
kadencja 5 [2006-2010] 3
Edward Pietras Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
Telefon: 081 8202983
kadencja 4 [2002-2006] 4
Wojciech Kędziora Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: (0-81) 820-63-39
kadencja 5 [2006-2010] 4
Andrzej Powałka Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: 0815171283
kadencja 4 [2002-2006] 5
Tadeusz Kruk Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: (0-81) 820-49-65
kadencja 5 [2006-2010] 5
Ryszard Kuchta Stanowisko: Przewodniczący Komisji
Telefon: (0-81) 820-36-85
kadencja 5 [2006-2010] 6
Stanisław Witek Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: (0-81) 820-36-79
kadencja 5 [2006-2010] 7
Seweryn Świątek Stanowisko: Przewodniczący Komisji
kadencja 6 (2010-2014) 8
Marek Frąckiewicz Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
kadencja 6 (2010-2014) 9
Wojciech Kędziora Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: (0-81) 820-63-39
kadencja 6 (2010-2014) 10
Tadeusz Kruk Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: (0-81) 820-49-65
kadencja 6 (2010-2014) 11
Ryszard Kuchta Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: (0-81) 820-36-85
kadencja 6 (2010-2014) 12
Karol Sołdek Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: 0-81 820-29-06
kadencja 6 (2010-2014) 13
Stanisław Witek Stanowisko: Członek Komisji do kwietnia 2012 roku
Telefon: (0-81) 820-36-79
kadencja 6 (2010-2014) 14
Marek Frąckiewicz Stanowisko: Przewodniczący Komisji
kadencja 7 (2014-2018) 15
Tomasz Pyda Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
kadencja 7 (2014-2018) 16
Eugeniusz Chyła Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: 081 8204750
kadencja 7 (2014-2018) 17
Wojciech Kędziora Stanowisko: Członek Komisji
Telefon: (0-81) 820-63-39
kadencja 7 (2014-2018) 18
Bożena Szwed Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 7 (2014-2018) 19
Wojciech Pętek Stanowisko: Przewodniczący Komisji
kadencja 8 (2018-2023) 20
Dariusz Celejewski Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 8 (2018-2023) 21
Dariusz Głogowski Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 8 (2018-2023) 22
Dariusz Rożalski Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 8 (2018-2023) 24
Paweł Stachyra Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 8 (2018-2023) 25
Jan Wójcik Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 8 (2018-2023) 26