Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Poniatowa obsługiwana przez Urząd Miejski w Poniatowej

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Władze gminy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Władze gminy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia objęcia stanowiska
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Władze gminy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane do 30 maja 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Władze gminy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia objęcia stanowiska
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Władze gminy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - skarbnik
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Władze gminy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Korekta oświadczenia majątkowego składanego do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia objęcia stanowiska
Władze gminy
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Sekretarza Gminy
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Władze gminy
Oświadczenie majątkowe składane do 30 maja 2020r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Władze gminy
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Korekta - oświadczenia majątkowego składanego w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.