Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Poniatowa obsługiwana przez Urząd Miejski w Poniatowej

Jednostki organizacyjne

Dane jednostkiData dodania do BIPWięcej informacji
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
Fabryczna 1
24-320 Poniatowa
81 8204055
http://www.new.ckpit.poniatowa.pl
05-01-2013 09:16:10
Dom Muzyki
24-320 Kraczewice 28
81 820 4018
81 820 4018

http://www.muzykidom.pl
06-05-2010 12:20:41
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej
Młodzieżowa 4
24-320 Poniatowa
081 8204806
http://www.pgk-poniatowa.pl
05-01-2013 09:16:10
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej
Fabryczna 1
24-320 Poniatowa
081 8204077
05-01-2013 09:16:10
Miejsko-Gminny Zespół do spraw Obsługi Oświaty w Poniatowej
Młodzieżowa 2
24-320 Poniatowa
081 8204505
81 8204505

http://mgzoo.bip.gov.pl
05-01-2013 09:16:10
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej
Młodzeżowa 2
24-320 Poniatowa
081 8204798
05-01-2013 09:16:10
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej
Kraczewicka 31
24-320 Poniatowa
081 8204290
http://www.osirponiatowa.pl
05-01-2013 09:16:10
Przedszkole Miejskie w Poniatowej
Szkolna 7
24-320 Poniatowa
081 8204314 081 8204755
http://przedszkoleponiatowa.szkolnastrona.pl
05-01-2013 09:16:10
Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie
24-320 Pon Niezabitów
081 8206006
http://www.spniezabitow.pl
05-01-2013 09:16:10
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali
Kowala
24-320 Poniatowa
81 8201009

http://www.spkowala.pl
05-01-2013 09:16:10
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii
24-320 Poniatowa Kolonia
081 8203686
http://www.sppkolonia.szkolnastrona.pl
05-01-2013 09:16:10
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach
24-320 Pon Kraczewice
081 8204649
http://spkraczewice.pl
05-01-2013 09:16:10
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej
Szkolna 9
24-320 Poniatowa
081 8204624
http://sp.poniatowa.pl
05-01-2013 09:16:10
Urząd Miejski w Poniatowej
http://www.um.poniatowa.pl
16-03-2009 15:14:50
Żłobek Miejski w Poniatowej
Szkolna 8a
24-320 Poniatowa
13-12-2019 13:53:41