Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Poniatowa obsługiwana przez Urząd Miejski w Poniatowej

Zastępca Burmistrza

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Lilla Stefanek Stanowisko: zastępca burmistrza
Telefon: (4881) 8204836 wew.12
Email:
Obowiązki: Według Ustawy o samorządzie gminnym: Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego określa, że do Zastępcy Burmistrza należy: zastępowanie Burmistrza w każdej sprawie podczas jego nieobecności, organizowanie działań związanych z pozyskiwaniem dochodów Gminy i nadzór nad działalnością gospodarczą Gminy wykraczającą poza typowe zadania o charakterze użyteczności publicznej, nadzorowanie administrowania majątkiem Gminy, wykonywanie zleconych przez Burmistrza czynności w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Gminy, w szczególności dotyczących jednostek i zakładów budżetowych oraz sołectw i osiedli, koordynowanie działalności gminnych jednostek kultury i oświaty oraz innych służb użyteczności publicznej za wyjątkiem jednostek organizacyjnych gospodarki komunalnej.
199 1
Krzysztof Brzeziński Stanowisko: zastępca burmistrza
Obowiązki: Według Ustawy o samorządzie gminnym: Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego określa, że do Zastępcy Burmistrza należy: zastępowanie Burmistrza w każdej sprawie podczas jego nieobecności, organizowanie działań związanych z pozyskiwaniem dochodów Gminy i nadzór nad działalnością gospodarczą Gminy wykraczającą poza typowe zadania o charakterze użyteczności publicznej, nadzorowanie administrowania majątkiem Gminy, wykonywanie zleconych przez Burmistrza czynności w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Gminy, w szczególności dotyczących jednostek i zakładów budżetowych oraz sołectw i osiedli, koordynowanie działalności gminnych jednostek kultury i oświaty oraz innych służb użyteczności publicznej za wyjątkiem jednostek organizacyjnych gospodarki komunalnej.
200 1
Krzysztof Zubrzycki Email:
201 2
Aneta Poniatowska Stanowisko: Zastępca Burmistrza
856 4
Krystyna Sołdek Stanowisko: Zastępca Burmistrza
Telefon: 81 820-48-36 wew. 12
Email:
574 0