Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Poniatowa obsługiwana przez Urząd Miejski w Poniatowej

Burmistrz

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Zbigniew Kania Stanowisko:burmistrz
Telefon:(4881) 8204575
Godziny przyjęć:Burmistrz Poniatowej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 9.00 do 11.00 i od 14.00 do 16.00.
Obowiązki:Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy. Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań jego należy: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miejskiego, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
199 1
Lilla Stefanek Stanowisko:burmistrz
Telefon:(4881) 8204836 wew.12
Email:
Godziny przyjęć:Burmistrz Poniatowej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 9.00 do 11.00 i od 14.00 do 16.00.
Obowiązki:Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy. Jest też kierownikiem Urzędu Miejskiego - wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego i pracodawcy wobec pracowników urzędu oraz wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa. Do zadań Burmistrza należy: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
200 1
Lilla Stefanek Telefon:(4881) 8204836 wew.12
Email:
201 2
Zygmunt Wyroślak Email:
574 3
Paweł Karczmarczyk Stanowisko:Burmistrz
856 4