Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Poniatowa obsługiwana przez Urząd Miejski w Poniatowej

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Przedszkole Miejskie w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora Przedszkola.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora OSiR
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora OSiR
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora szkoły.
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Żłobek Miejski w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora Żłobka Miejskiego
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020r.
Przedszkole Miejskie w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora Przedszkola
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Miejsko-Gminny Zespół do spraw Obsługi Oświaty w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku p.o. dyrektora jednostki
Miejsko-Gminny Zespół do spraw Obsługi Oświaty w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Kierownika MGZdsOO.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 31 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora jednostki.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020 r. - korekta
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniatowej
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku Prezesa Zarządu
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Prezesa Zarządu
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020r.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska kierownika sekcji
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r. - cały rok
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora szkoły.
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora Szkoły.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora szkoły.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Członka Zarządu
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 maja 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku p.o. dyrektora Szkoły
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku p.o. dyrektora Szkoły
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Prezesa GPGK
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku Prezesa GPGK.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora Szkoły.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej
Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2013 r
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora szkoły.