Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Poniatowa obsługiwana przez Urząd Miejski w Poniatowej

Rada Miejska

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Witold Szwajgier Stanowisko: Przewodniczący Rady Miejskiej
Telefon: (4881) 8204836 wew.13
Godziny przyjęć: Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. od 14.30 do 16.00 i we wtorki w godz. od 11.00 do 16.00
199 1
Krystyna Zielińska Stanowisko: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej
Telefon: 081 8204211
200 1
Witold Szwajgier Stanowisko: Przewodniczący Rady
Telefon: (081) 820 48 36
Email:
199 2
Wojciech Furtak Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
200 2
Jerzy Dębicki Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
Telefon: 081 8204877
199 3
Jerzy Dębicki Stanowisko: Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny.
Telefon: 081 8204877
200 3
Seweryn Świątek Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
199 4
Jan Brzozowski Stanowisko: Członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług.
Telefon: 081 8204372
200 4
Jan Brzozowski Stanowisko: Członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług, Członek Komisji Rewizyjnej
Telefon: 081 8204372
199 5
Janusz Rybaczek Stanowisko: Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego.
Telefon: 081 8204834
200 5
Łukasz Król Stanowisko: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Statutowo-Regulaminowej
Telefon: 081 8204048
199 6
Anna Bogumiła Adamska Stanowisko: przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Budżetu i Finansów,
Telefon: (081) 820-43-10
200 6
Marian Misztal Stanowisko: Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek Komisji Rewizyjnej
Telefon: 081 8204569
199 7
Krystyna Czuryszkiewicz Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego.
200 7
Halina Pisarska Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia Opieki Społecznej Porządku Publicznego, członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
Telefon: 081 8204428
199 8
Piotr Marian Banaszkiewicz Stanowisko: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny.
Telefon: (0-81) 820-40-92
200 8
Andrzej Gryma Stanowisko: Przewodniczący Komisji Statutowo- Regulaminowej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
Telefon: 081 8204379
199 9
Paweł Eugeniusz Gąska Stanowisko: Członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług.
Telefon: (0-81) 517-11-22
200 9
Krystyna Zielińska Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz ds. Rodziny, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Statutowo-Regulaminowej
Telefon: 081 8204211
199 10
Paweł Karczmarczyk Stanowisko: Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
200 10
Tadeusz Górecki Stanowisko: członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Telefon: 081 8206174
199 11
Wojciech Kędziora Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Telefon: (0-81) 820-63-39
200 11
Edward Pietras Stanowisko: członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
Telefon: 081 8202983
199 12
Tadeusz Kruk Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek Komisji Zagospodarownia Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszka
Telefon: (0-81) 820-49-65
200 12
Andrzej Powałka Stanowisko: członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Telefon: 0815171283
199 13
Ryszard Kuchta Stanowisko: Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług, członek Komisji Budżetu i Finansów.
Telefon: (0-81) 820-36-85
200 13
Janusz Rybaczek Stanowisko: członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
Telefon: 081 8204834
199 14
Jadwiga Kustra Stanowisko: Przewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny
Telefon: (0-81) 820-49-97
200 14
Zygmunt Telejko Stanowisko: członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
Telefon: 081 8203308
199 15
Stanisław Witek Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług, członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Rolnictwa i Gospodark
Telefon: (0-81) 820-36-79
200 15
Jadwiga Kustra Stanowisko: Przewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny
Telefon: (0-81) 820-49-97
201 16
Tadeusz Kruk Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady, członek Kmisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Handlu i Usług, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Telefon: (0-81) 820-49-65
201 17
Ryszard Kuchta Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady, członek Kmisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Handlu i Usług, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Telefon: (0-81) 820-36-85
201 18
Anna Bogumiła Adamska Stanowisko: przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Budżetu i Finansów,
Telefon: (081) 820-43-10
201 19
Piotr Marian Banaszkiewicz Stanowisko: przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz ds. Rodziny
Telefon: (0-81) 820-40-92
201 20
Jan Brzozowski Stanowisko: Zastępca przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
Telefon: 081 8204372
201 21
Krystyna Czuryszkiewicz Stanowisko: przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz ds. Rodziny, członek Komisji Rewizyjnej
201 22
Marek Frąckiewicz Stanowisko: zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
201 23
Wojciech Kędziora Stanowisko: zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Telefon: (0-81) 820-63-39
201 24
Janusz Rybaczek Stanowisko: członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
Telefon: 081 8204834
201 25
Karol Sołdek Stanowisko: członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Telefon: 0-81 820-29-06
201 26
Bożena Szewc Stanowisko: pzewodnicząca Komisji Budżetu i FInansów, członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
201 27
Seweryn Świątek Stanowisko: przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zastępca przewodniczącej Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz ds. Rodziny,
201 28
Krystyna Zielińska Stanowisko: zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów
Telefon: 081 8204211
201 29
Jerzy Dębicki Stanowisko: Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz d/s Rodziny.
Telefon: 081 8204877
201 30
Stanisław Witek Stanowisko: Radny do kwietnia 2012 roku
Telefon: (0-81) 820-36-79
201 31
Eugeniusz Chyła Stanowisko: Przewodniczący Rady
Telefon: 081 8204750
Godziny przyjęć:

Kazdy wtorek 14.00 do 16.00 pokój nr 107


574 32
Tomasz Pyda Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
574 33
Bożena Szwed Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady
574 34
Karol Sołdek Stanowisko: Przewodniczący komisji rewizyjnej
Telefon: 0-81 820-29-06
574 35
Seweryn Świątek Stanowisko: Przewodniczący komisji budżetu i finansów
574 36
Krystyna Sadowska Stanowisko: Przewodnicząca komisji zdrowia
574 37
Marek Frąckiewicz Stanowisko: Przewodniczący komisji rolnictwa
574 38
Dariusz Grzeszczyk Stanowisko: Przewodniczący komisji zagospodarowania
574 39
Joanna Mazur Stanowisko: Radna
574 40
Łukasz Król Stanowisko: Radny
Telefon: 081 8204048
574 41
Jadwiga Kustra Stanowisko: Radna
Telefon: (0-81) 820-49-97
574 42
Grzegorz Zburzyński Stanowisko: Radny
574 43
Małgorzata Czarnecka Stanowisko: Radna
574 44
Wojciech Kędziora Stanowisko: Radny
Telefon: (0-81) 820-63-39
574 45
Konrad Gołębiowski Stanowisko: Radny
574 46
Anna Bogumiła Adamska Stanowisko: przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Budżetu i Finansów,
Telefon: (081) 820-43-10
199 47
Bogdan Kuta Stanowisko: Przewodniczący Rady
626 48
Seweryn Świątek Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
626 49
Andrzej Żukowski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
626 50
Bogdan Bełcik Stanowisko: Radny
626 51
Andrzej Chyła Stanowisko: Radny
626 52
Jan Dzieliński Stanowisko: Radny
626 53
Kazimierz Dziwisz Stanowisko: Radny - Członek Zarządu
626 54
Wojciech Furtak Stanowisko: Radny
626 55
Anna Gajec Stanowisko: Radna
626 56
Przemysław Karol Grzeszczyk Stanowisko: Radny
626 57
Andrzej Gryma Stanowisko: Radny
Telefon: 081 8204379
626 58
Zdzisław Jachura Stanowisko: Radny - Członek Zarządu
626 59
Andrzej Miedzowski Stanowisko: Radny
626 60
Jan Miroński Stanowisko: Radny
626 61
Janusz Nawrot Stanowisko: Radny
626 62
Grzegorz Orzeł Stanowisko: Radny
626 63
Ryszard Pelc Stanowisko: Radny
626 64
Edward Pietras Stanowisko: Radny
Telefon: 081 8202983
626 65
Halina Pisarska Stanowisko: Radna
Telefon: 081 8204428
626 66
Janusz Rybaczek Stanowisko: Radny- Członek Zarządu
Telefon: 081 8204834
626 67
Tadeusz Zięba Stanowisko: Radny
626 68
Krystyna Stojak Stanowisko: Radna
626 69
Bogusław Zarzycki Stanowisko: Radny
626 70
Czesław Nadzieja Stanowisko: Radny
626 71
Ewa Baranowska Stanowisko: Przewodnicząca Rady Miejskiej
856 73
Janusz Nowomiejski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
856 74
Seweryn Świątek Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
856 75
Dariusz Celejewski Stanowisko: Radny
856 76
Krystyna Czuryszkiewicz Stanowisko: Radna
856 77
Dariusz Głogowski Stanowisko: Radny
856 78
Dariusz Grzeszczyk Stanowisko: Radny
856 79
Agnieszka Klocek Stanowisko: Radny
856 80
Wojciech Pętek Stanowisko: Radny
856 81
Łukasz Pruchniak Stanowisko: Radny
856 82
Dariusz Rożalski Stanowisko: Radny
856 83
Paweł Stachyra Stanowisko: Radny
856 84
Aleksandra Szlachetka Stanowisko: Radny
856 85
Jan Wójcik Stanowisko: Radny
856 86
Grzegorz Zburzyński Stanowisko: Radny
856 87