Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Poniatowa obsługiwana przez Urząd Miejski w Poniatowej

Rada Miejska

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Witold Szwajgier Stanowisko:Przewodniczący Rady Miejskiej
Telefon:(4881) 8204836 wew.13
Godziny przyjęć:Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. od 14.30 do 16.00 i we wtorki w godz. od 11.00 do 16.00
199 1
Krystyna Zielińska Stanowisko:Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej
Telefon:081 8204211
200 1
Witold Szwajgier Stanowisko:Przewodniczący Rady
Telefon:(081) 820 48 36
Email:
199 2
Wojciech Furtak Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
200 2
Jerzy Dębicki Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
Telefon:081 8204877
199 3
Jerzy Dębicki Stanowisko:Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny.
Telefon:081 8204877
200 3
Seweryn Świątek Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
199 4
Jan Brzozowski Stanowisko:Członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług.
Telefon:081 8204372
200 4
Jan Brzozowski Stanowisko:Członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług, Członek Komisji Rewizyjnej
Telefon:081 8204372
199 5
Janusz Rybaczek Stanowisko:Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego.
Telefon:081 8204834
200 5
Łukasz Król Stanowisko:Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Statutowo-Regulaminowej
Telefon:081 8204048
199 6
Anna Bogumiła Adamska Stanowisko:przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Budżetu i Finansów,
Telefon:(081) 820-43-10
200 6
Marian Misztal Stanowisko:Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek Komisji Rewizyjnej
Telefon:081 8204569
199 7
Krystyna Czuryszkiewicz Stanowisko:Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego.
200 7
Halina Pisarska Stanowisko:Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia Opieki Społecznej Porządku Publicznego, członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
Telefon:081 8204428
199 8
Piotr Marian Banaszkiewicz Stanowisko:Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny.
Telefon:(0-81) 820-40-92
200 8
Andrzej Gryma Stanowisko:Przewodniczący Komisji Statutowo- Regulaminowej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
Telefon:081 8204379
199 9
Paweł Eugeniusz Gąska Stanowisko:Członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług.
Telefon:(0-81) 517-11-22
200 9
Krystyna Zielińska Stanowisko:Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz ds. Rodziny, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Statutowo-Regulaminowej
Telefon:081 8204211
199 10
Paweł Karczmarczyk Stanowisko:Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
200 10
Tadeusz Górecki Stanowisko:członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Telefon:081 8206174
199 11
Wojciech Kędziora Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Telefon:(0-81) 820-63-39
200 11
Edward Pietras Stanowisko:członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
Telefon:081 8202983
199 12
Tadeusz Kruk Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek Komisji Zagospodarownia Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszka
Telefon:(0-81) 820-49-65
200 12
Andrzej Powałka Stanowisko:członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Telefon:0815171283
199 13
Ryszard Kuchta Stanowisko:Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług, członek Komisji Budżetu i Finansów.
Telefon:(0-81) 820-36-85
200 13
Janusz Rybaczek Stanowisko:członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
Telefon:081 8204834
199 14
Jadwiga Kustra Stanowisko:Przewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny
Telefon:(0-81) 820-49-97
200 14
Zygmunt Telejko Stanowisko:członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
Telefon:081 8203308
199 15
Stanisław Witek Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług, członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Rolnictwa i Gospodark
Telefon:(0-81) 820-36-79
200 15
Jadwiga Kustra Stanowisko:Przewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny
Telefon:(0-81) 820-49-97
201 16
Dariusz Grzeszczyk Stanowisko:Radny
856 16
Tadeusz Kruk Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady, członek Kmisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Handlu i Usług, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Telefon:(0-81) 820-49-65
201 17
Ryszard Kuchta Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady, członek Kmisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Handlu i Usług, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Telefon:(0-81) 820-36-85
201 18
Aleksandra Szlachetka Stanowisko:Radny
856 18
Anna Bogumiła Adamska Stanowisko:przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Budżetu i Finansów,
Telefon:(081) 820-43-10
201 19
Jan Wójcik Stanowisko:Radny
856 19
Piotr Marian Banaszkiewicz Stanowisko:przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz ds. Rodziny
Telefon:(0-81) 820-40-92
201 20
Katarzyna Krupa Stanowisko:Radna
856 20
Dariusz Celejewski Stanowisko:Radny
856 20
Ewa Baranowska Stanowisko:Przewodnicząca Rady Miejskiej
856 20
Jan Brzozowski Stanowisko:Zastępca przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
Telefon:081 8204372
201 21
Agnieszka Klocek Stanowisko:Radny
856 21
Wojciech Pętek Stanowisko:Radny
856 21
Krystyna Czuryszkiewicz Stanowisko:przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz ds. Rodziny, członek Komisji Rewizyjnej
201 22
Janusz Nowomiejski Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
856 22
Łukasz Pruchniak Stanowisko:Radny
856 22
Marek Frąckiewicz Stanowisko:zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
201 23
Wojciech Kędziora Stanowisko:zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Telefon:(0-81) 820-63-39
201 24
Dariusz Głogowski Stanowisko:Radny
856 24
Janusz Rybaczek Stanowisko:członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
Telefon:081 8204834
201 25
Paweł Stachyra Stanowisko:Radny
856 25
Karol Sołdek Stanowisko:członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Telefon:0-81 820-29-06
201 26
Seweryn Świątek Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
856 26
Bożena Szewc Stanowisko:pzewodnicząca Komisji Budżetu i FInansów, członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
201 27
Grzegorz Zburzyński Stanowisko:Radny
856 27
Seweryn Świątek Stanowisko:przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zastępca przewodniczącej Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz ds. Rodziny,
201 28
Krystyna Zielińska Stanowisko:zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów
Telefon:081 8204211
201 29
Jerzy Dębicki Stanowisko:Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz d/s Rodziny.
Telefon:081 8204877
201 30
Stanisław Witek Stanowisko:Radny do kwietnia 2012 roku
Telefon:(0-81) 820-36-79
201 31
Eugeniusz Chyła Stanowisko:Przewodniczący Rady
Telefon:081 8204750
Godziny przyjęć:

Kazdy wtorek 14.00 do 16.00 pokój nr 107


574 32
Tomasz Pyda Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady
574 33
Bożena Szwed Stanowisko:Wiceprzewodnicząca Rady
574 34
Karol Sołdek Stanowisko:Przewodniczący komisji rewizyjnej
Telefon:0-81 820-29-06
574 35
Seweryn Świątek Stanowisko:Przewodniczący komisji budżetu i finansów
574 36
Krystyna Sadowska Stanowisko:Przewodnicząca komisji zdrowia
574 37
Marek Frąckiewicz Stanowisko:Przewodniczący komisji rolnictwa
574 38
Dariusz Grzeszczyk Stanowisko:Przewodniczący komisji zagospodarowania
574 39
Joanna Mazur Stanowisko:Radna
574 40
Łukasz Król Stanowisko:Radny
Telefon:081 8204048
574 41
Jadwiga Kustra Stanowisko:Radna
Telefon:(0-81) 820-49-97
574 42
Grzegorz Zburzyński Stanowisko:Radny
574 43
Małgorzata Czarnecka Stanowisko:Radna
574 44
Wojciech Kędziora Stanowisko:Radny
Telefon:(0-81) 820-63-39
574 45
Konrad Gołębiowski Stanowisko:Radny
574 46
Anna Bogumiła Adamska Stanowisko:przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Budżetu i Finansów,
Telefon:(081) 820-43-10
199 47
Bogdan Kuta Stanowisko:Przewodniczący Rady
626 48
Seweryn Świątek Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady
626 49
Andrzej Żukowski Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady
626 50
Bogdan Bełcik Stanowisko:Radny
626 51
Andrzej Chyła Stanowisko:Radny
626 52
Jan Dzieliński Stanowisko:Radny
626 53
Kazimierz Dziwisz Stanowisko:Radny - Członek Zarządu
626 54
Wojciech Furtak Stanowisko:Radny
626 55
Anna Gajec Stanowisko:Radna
626 56
Przemysław Karol Grzeszczyk Stanowisko:Radny
626 57
Andrzej Gryma Stanowisko:Radny
Telefon:081 8204379
626 58
Zdzisław Jachura Stanowisko:Radny - Członek Zarządu
626 59
Andrzej Miedzowski Stanowisko:Radny
626 60
Jan Miroński Stanowisko:Radny
626 61
Janusz Nawrot Stanowisko:Radny
626 62
Grzegorz Orzeł Stanowisko:Radny
626 63
Ryszard Pelc Stanowisko:Radny
626 64
Edward Pietras Stanowisko:Radny
Telefon:081 8202983
626 65
Halina Pisarska Stanowisko:Radna
Telefon:081 8204428
626 66
Janusz Rybaczek Stanowisko:Radny- Członek Zarządu
Telefon:081 8204834
626 67
Tadeusz Zięba Stanowisko:Radny
626 68
Krystyna Stojak Stanowisko:Radna
626 69
Bogusław Zarzycki Stanowisko:Radny
626 70
Czesław Nadzieja Stanowisko:Radny
626 71
Krystyna Czuryszkiewicz Stanowisko:Radna
856 77
Dariusz Rożalski Stanowisko:Radny
856 83