Rada Miejska

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Witold Szwajgier Stanowisko: Przewodniczący Rady Miejskiej
Telefon: (4881) 8204836 wew.13
Godziny przyjęć: Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. od 14.30 do 16.00 i we wtorki w godz. od 11.00 do 16.00
kadencja 4 [2002-2006] 1
Krystyna Zielińska Stanowisko: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej
Telefon: 081 8204211
kadencja 5 [2006-2010] 1
Witold Szwajgier Stanowisko: Przewodniczący Rady
Telefon: (081) 820 48 36
Email:
kadencja 4 [2002-2006] 2
Wojciech Furtak Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
kadencja 5 [2006-2010] 2
Jerzy Dębicki Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, Przewodniczacy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
Telefon: 081 8204877
kadencja 4 [2002-2006] 3
Jerzy Dębicki Stanowisko: Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny.
Telefon: 081 8204877
kadencja 5 [2006-2010] 3
Seweryn Świątek Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
kadencja 4 [2002-2006] 4
Jan Brzozowski Stanowisko: Członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług.
Telefon: 081 8204372
kadencja 5 [2006-2010] 4
Jan Brzozowski Stanowisko: Członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług, Członek Komisji Rewizyjnej
Telefon: 081 8204372
kadencja 4 [2002-2006] 5
Janusz Rybaczek Stanowisko: Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego.
Telefon: 081 8204834
kadencja 5 [2006-2010] 5
Łukasz Król Stanowisko: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Statutowo-Regulaminowej
Telefon: 081 8204048
kadencja 4 [2002-2006] 6
Anna Bogumiła Adamska Stanowisko: przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Budżetu i Finansów,
Telefon: (081) 820-43-10
kadencja 5 [2006-2010] 6
Marian Misztal Stanowisko: Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek Komisji Rewizyjnej
Telefon: 081 8204569
kadencja 4 [2002-2006] 7
Krystyna Czuryszkiewicz Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego.
kadencja 5 [2006-2010] 7
Halina Pisarska Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia Opieki Społecznej Porządku Publicznego, członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
Telefon: 081 8204428
kadencja 4 [2002-2006] 8
Piotr Marian Banaszkiewicz Stanowisko: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny.
Telefon: (0-81) 820-40-92
kadencja 5 [2006-2010] 8
Andrzej Gryma Stanowisko: Przewodniczący Komisji Statutowo- Regulaminowej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
Telefon: 081 8204379
kadencja 4 [2002-2006] 9
Paweł Eugeniusz Gąska Stanowisko: Członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług.
Telefon: (0-81) 517-11-22
kadencja 5 [2006-2010] 9
Krystyna Zielińska Stanowisko: Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz ds. Rodziny, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Statutowo-Regulaminowej
Telefon: 081 8204211
kadencja 4 [2002-2006] 10
Paweł Karczmarczyk Stanowisko: Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
kadencja 5 [2006-2010] 10
Tadeusz Górecki Stanowisko: członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Telefon: 081 8206174
kadencja 4 [2002-2006] 11
Wojciech Kędziora Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Telefon: (0-81) 820-63-39
kadencja 5 [2006-2010] 11
Edward Pietras Stanowisko: członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
Telefon: 081 8202983
kadencja 4 [2002-2006] 12
Tadeusz Kruk Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek Komisji Zagospodarownia Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszka
Telefon: (0-81) 820-49-65
kadencja 5 [2006-2010] 12
Andrzej Powałka Stanowisko: członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Telefon: 0815171283
kadencja 4 [2002-2006] 13
Ryszard Kuchta Stanowisko: Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług, członek Komisji Budżetu i Finansów.
Telefon: (0-81) 820-36-85
kadencja 5 [2006-2010] 13
Janusz Rybaczek Stanowisko: członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny, członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
Telefon: 081 8204834
kadencja 4 [2002-2006] 14
Jadwiga Kustra Stanowisko: Przewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny
Telefon: (0-81) 820-49-97
kadencja 5 [2006-2010] 14
Zygmunt Telejko Stanowisko: członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
Telefon: 081 8203308
kadencja 4 [2002-2006] 15
Stanisław Witek Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług, członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Rolnictwa i Gospodark
Telefon: (0-81) 820-36-79
kadencja 5 [2006-2010] 15
Jadwiga Kustra Stanowisko: Przewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do spraw Rodziny
Telefon: (0-81) 820-49-97
kadencja 6 (2010-2014) 16
Tadeusz Kruk Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady, członek Kmisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Handlu i Usług, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Telefon: (0-81) 820-49-65
kadencja 6 (2010-2014) 17
Ryszard Kuchta Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady, członek Kmisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Handlu i Usług, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Telefon: (0-81) 820-36-85
kadencja 6 (2010-2014) 18
Anna Bogumiła Adamska Stanowisko: przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Budżetu i Finansów,
Telefon: (081) 820-43-10
kadencja 6 (2010-2014) 19
Piotr Marian Banaszkiewicz Stanowisko: przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz ds. Rodziny
Telefon: (0-81) 820-40-92
kadencja 6 (2010-2014) 20
Jan Brzozowski Stanowisko: Zastępca przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
Telefon: 081 8204372
kadencja 6 (2010-2014) 21
Krystyna Czuryszkiewicz Stanowisko: przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz ds. Rodziny, członek Komisji Rewizyjnej
kadencja 6 (2010-2014) 22
Marek Frąckiewicz Stanowisko: zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
kadencja 6 (2010-2014) 23
Wojciech Kędziora Stanowisko: zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Telefon: (0-81) 820-63-39
kadencja 6 (2010-2014) 24
Janusz Rybaczek Stanowisko: członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
Telefon: 081 8204834
kadencja 6 (2010-2014) 25
Karol Sołdek Stanowisko: członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Telefon: 0-81 820-29-06
kadencja 6 (2010-2014) 26
Bożena Szewc Stanowisko: pzewodnicząca Komisji Budżetu i FInansów, członek Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
kadencja 6 (2010-2014) 27
Seweryn Świątek Stanowisko: przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zastępca przewodniczącej Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz ds. Rodziny,
kadencja 6 (2010-2014) 28
Krystyna Zielińska Stanowisko: zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów
Telefon: 081 8204211
kadencja 6 (2010-2014) 29
Jerzy Dębicki Stanowisko: Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług, członek Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz d/s Rodziny.
Telefon: 081 8204877
kadencja 6 (2010-2014) 30
Stanisław Witek Stanowisko: Radny do kwietnia 2012 roku
Telefon: (0-81) 820-36-79
kadencja 6 (2010-2014) 31
Eugeniusz Chyła Stanowisko: Przewodniczący Rady
Telefon: 081 8204750
Godziny przyjęć:

Kazdy wtorek 14.00 do 16.00 pokój nr 107


kadencja 7 (2014-2018) 32
Tomasz Pyda Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
kadencja 7 (2014-2018) 33
Bożena Szwed Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady
kadencja 7 (2014-2018) 34
Karol Sołdek Stanowisko: Przewodniczący komisji rewizyjnej
Telefon: 0-81 820-29-06
kadencja 7 (2014-2018) 35
Seweryn Świątek Stanowisko: Przewodniczący komisji budżetu i finansów
kadencja 7 (2014-2018) 36
Krystyna Sadowska Stanowisko: Przewodnicząca komisji zdrowia
kadencja 7 (2014-2018) 37
Marek Frąckiewicz Stanowisko: Przewodniczący komisji rolnictwa
kadencja 7 (2014-2018) 38
Dariusz Grzeszczyk Stanowisko: Przewodniczący komisji zagospodarowania
kadencja 7 (2014-2018) 39
Joanna Mazur Stanowisko: Radna
kadencja 7 (2014-2018) 40
Łukasz Król Stanowisko: Radny
Telefon: 081 8204048
kadencja 7 (2014-2018) 41
Jadwiga Kustra Stanowisko: Radna
Telefon: (0-81) 820-49-97
kadencja 7 (2014-2018) 42
Grzegorz Zburzyński Stanowisko: Radny
kadencja 7 (2014-2018) 43
Małgorzata Czarnecka Stanowisko: Radna
kadencja 7 (2014-2018) 44
Wojciech Kędziora Stanowisko: Radny
Telefon: (0-81) 820-63-39
kadencja 7 (2014-2018) 45
Konrad Gołębiowski Stanowisko: Radny
kadencja 7 (2014-2018) 46
Anna Bogumiła Adamska Stanowisko: przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, członek Komisji Budżetu i Finansów,
Telefon: (081) 820-43-10
kadencja 4 [2002-2006] 47
Bogdan Kuta Stanowisko: Przewodniczący Rady
kadencja 3 (1998-2002) 48
Seweryn Świątek Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
kadencja 3 (1998-2002) 49
Andrzej Żukowski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
kadencja 3 (1998-2002) 50
Bogdan Bełcik Stanowisko: Radny
kadencja 3 (1998-2002) 51
Andrzej Chyła Stanowisko: Radny
kadencja 3 (1998-2002) 52
Jan Dzieliński Stanowisko: Radny
kadencja 3 (1998-2002) 53
Kazimierz Dziwisz Stanowisko: Radny - Członek Zarządu
kadencja 3 (1998-2002) 54
Wojciech Furtak Stanowisko: Radny
kadencja 3 (1998-2002) 55
Anna Gajec Stanowisko: Radna
kadencja 3 (1998-2002) 56
Przemysław Karol Grzeszczyk Stanowisko: Radny
kadencja 3 (1998-2002) 57
Andrzej Gryma Stanowisko: Radny
Telefon: 081 8204379
kadencja 3 (1998-2002) 58
Zdzisław Jachura Stanowisko: Radny - Członek Zarządu
kadencja 3 (1998-2002) 59
Andrzej Miedzowski Stanowisko: Radny
kadencja 3 (1998-2002) 60
Jan Miroński Stanowisko: Radny
kadencja 3 (1998-2002) 61
Janusz Nawrot Stanowisko: Radny
kadencja 3 (1998-2002) 62
Grzegorz Orzeł Stanowisko: Radny
kadencja 3 (1998-2002) 63
Ryszard Pelc Stanowisko: Radny
kadencja 3 (1998-2002) 64
Edward Pietras Stanowisko: Radny
Telefon: 081 8202983
kadencja 3 (1998-2002) 65
Halina Pisarska Stanowisko: Radna
Telefon: 081 8204428
kadencja 3 (1998-2002) 66
Janusz Rybaczek Stanowisko: Radny- Członek Zarządu
Telefon: 081 8204834
kadencja 3 (1998-2002) 67
Tadeusz Zięba Stanowisko: Radny
kadencja 3 (1998-2002) 68
Krystyna Stojak Stanowisko: Radna
kadencja 3 (1998-2002) 69
Bogusław Zarzycki Stanowisko: Radny
kadencja 3 (1998-2002) 70
Czesław Nadzieja Stanowisko: Radny
kadencja 3 (1998-2002) 71
Ewa Baranowska Stanowisko: Przewodnicząca Rady Miejskiej
kadencja 8 (2018-2023) 73
Janusz Nowomiejski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
kadencja 8 (2018-2023) 74
Seweryn Świątek Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
kadencja 8 (2018-2023) 75
Dariusz Celejewski Stanowisko: Radny
kadencja 8 (2018-2023) 76
Krystyna Czuryszkiewicz Stanowisko: Radna
kadencja 8 (2018-2023) 77
Dariusz Głogowski Stanowisko: Radny
kadencja 8 (2018-2023) 78
Dariusz Grzeszczyk Stanowisko: Radny
kadencja 8 (2018-2023) 79
Agnieszka Klocek Stanowisko: Radny
kadencja 8 (2018-2023) 80
Wojciech Pętek Stanowisko: Radny
kadencja 8 (2018-2023) 81
Łukasz Pruchniak Stanowisko: Radny
kadencja 8 (2018-2023) 82
Dariusz Rożalski Stanowisko: Radny
kadencja 8 (2018-2023) 83
Paweł Stachyra Stanowisko: Radny
kadencja 8 (2018-2023) 84
Aleksandra Szlachetka Stanowisko: Radny
kadencja 8 (2018-2023) 85
Jan Wójcik Stanowisko: Radny
kadencja 8 (2018-2023) 86
Grzegorz Zburzyński Stanowisko: Radny
kadencja 8 (2018-2023) 87