Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Poniatowa obsługiwana przez Urząd Miejski w Poniatowej

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Bożena Szwed
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2015 r.